Shape
Shape
Nasze usługi

Świadczenie Elterngeld

Elterngeld - zasiłek macierzyński, czyli świadczenie finansowe na nowo narodzone dziecko

Niemiecka zapomoga rodzicielska Elterngeld przysługuje młodym rodzicom zaraz po narodzinach dziecka. Świadczenie to wypłacane jest przez 12 miesięcy maksymalnie do 36 miesięcy proporcjonalnie. Pieniądze trafiają na konto tego z rodziców, który poświęci się wychowaniu dziecka i zrezygnuje na ten czas z pracy zarobkowej.

Dla kogo Elterngeld?

To rodzice decydują, czy zasiłek ma być wypłacany jednemu, czy ma być dzielony między oboje lub też czy ma być wypłacany przez kilka miesięcy jednemu rodzicowi, a przez pozostałą część roku drugiemu z nich. 

Świadczenie z tytułu opieki nad nowo narodzonym dzieckiem przyznaje się rodzicom dziecka, którzy:

 • mają wspólne miejsce zamieszkania w Polsce lub miejsce stałego pobytu w Niemczech,
 • mieszkają z dzieckiem w tym samym gospodarstwie domowym,
 • osobiście sprawują opiekę i wychowują swoje dziecko,
 • nie pracują lub pracują w niepełnym wymiarze czasu pracy,
 • nie przekraczają limitu dochodów w roku kalendarzowym przed narodzinami dziecka.

WAŻNE! Także rodzice, którzy nie pracowali przed narodzeniem dziecka mogą ubiegać się o Elterngeld.

Wysokość świadczenia Elterngeld

Wysokość Elterngeld jest zależna od wysokości dochodu utraconego z powodu niemożliwości pracy.

 • Jest to kwota w przedziale od 65% do 67% zarobku, który rodzic uzyskiwał przed narodzeniem się dziecka
 • Minimum 300€ /mc
 • Maximum 1800€ /mc

DODATKOWO! Istnieje możliwość zawnioskowania o 50% świadczenia przez 2 lata życia dziecka.

DODATKOWOMożliwe są dwa dodatkowe miesiące świadczenia dla drugiego rodzica. Jeżeli obydwoje decydują się nie pracować, ale opiekować się dzieckiem, mogą ubiegać się o Partnermonate.

Co gdy jeden rodzic jest w Polsce?

Osoba, która nie pracowała w Niemczech, może pobierać zasiłek macierzyński Elterngeld, jeżeli drugi rodzic pracuje w Niemczech. Potrącone będą jednak wszystkie zasiłki z Polski (np. 500+, kosiniakowe). 

Problem z wypłatą świadczeń dotyczy częściej strony polskiej. Jeżeli np. mąż pracuje w Niemczech, a żona mieszka w Polsce, polski urząd będzie starał się o ustalenie prawa do Elterngeld w Niemczech. Niestety współpraca polskich i niemieckich urzędów w tym zakresie nie należy do wzorowych i może się zdarzyć, że wniosek o świadczenie w Polsce zostanie odrzucony z braku informacji. 

Jeżeli jesteś w podobnej sytuacji koniecznie zgłoś się do nas, a doradzimy Ci wyjście, które najlepiej się opłaca i jest najłatwiejsze z punktu widzenia formalności. 

 

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku

 • uzupełniony druk danych (nasz formularz)
 • aktualny akt urodzenia dziecka (oraz pozostałych dzieci wychowujących się we wspólnym gospodarstwie domowym na druku unijnym)
 • aktualny akt małżeństwa (na druku unijnym)
 • kserokopię zaświadczenia o zameldowaniu w Niemczech (Anmeldung)
 • aktualne zaświadczenie o zameldowaniu rodziny w Polsce
 • kserokopię karty ciąży
 • kserokopię karty ubezpieczeniowej
 • decyzja o przyznaniu zasiłku macierzyńskiego (z ZUS) i rodzicielskiego (z Urzędu Wojewódzkiego)
 • decyzja o pobraniu becikowego bądź decyzja o braku prawa do tego świadczenia
 • zaświadczenie o dochodach na 12 miesięcy przed narodzeniem dziecka obojga rodziców
 • decyzje o braku prawa lub wysokości pobieranego zasiłku rodzinnego w Polsce
 • decyzje na świadczenie 500+ lub braku prawa do tego świadczenia
 • aktualne zaświadczenie pracodawcy (z potwierdzeniem okresu Elternzeit jeśli także drugi rodzic chce korzystać ze świadczenia Elterngeld)
 • decyzja podatkowa (Steuerbescheid) z roku poprzedniego w stosunku do daty urodzenia dziecka
 • deklaracja rodziców o podziale miesięcy przysługujących na opiekę nad noworodkiem
 • decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego z Niemiec (Kindergeld)
 • tłumaczenie przysięgłe zaświadczenia o zameldowaniu w Polsce
 • tłumaczenie zaświadczenia o braku prawa do zasiłku macierzyńskiego lub rodzicielskiego
 • tłumaczenie zaświadczenia o pobraniu becikowego bądź decyzji o braku prawa do tego świadczenia.
 • tłumaczenie decyzji prawa dotyczącym zasiłku rodzinnego w Polsce
 • tłumaczenie decyzji świadczenia 500+ w Polsce
 • roczną kartę podatkową – Lohnsteuerbescheinigung
 • miesięczne rozrachunki z wypłaty (Lohn/ Gehaltsabrechnung)
 • podpisany druk umowy zlecenia (dostępny u nas w biurze)
 •  

Geschwisterbonus

Jeżeli oprócz noworodka w gospodarstwie domowym wychowują się małe dzieci można ubiegać się o dodatek Geschwisterbonus. 

 • Jest to 10% świadczenia Elterngeld
 • Minimum 75€ /mc

Kryteria spełniają rodzice:

 • dziecka do lat 3-ech
 • 2 dzieci do lat 6-ciu
 • dziecka niepełnosprawnego do lat 14-stu

Terminy!

Złóż wniosek nie wcześniej niż w dniu narodzin potomka, a nie później niż w ciągu trzech miesięcy od tego czasu. Zasiłek Elterngeld może być wypłacony wstecz jedynie za 3 miesiące.

AS Bieniek

Jesteśmy tutaj po to, aby Ci pomagać