Shape
Shape
Nasze usługi

Świadczenie landowe w Saksonii

Dodatkowe (oprócz Elterngeld i Kindergeld) świadczenie wychowawcze tylko dla mieszkańców Saksonii (m.in. Lipsk, Drezno).

Zasiłek przysługuje przez kilka miesięcy rodzicom dzieci w wieku 2 lub 3 lat. Szczegóły znajdziesz w poniższym artykule.

Dla kogo Landeserziehungsgeld?

Aby ubiegać się o Landeserziehungsgeld trzeba być mieszkańcem kraju związkowego (landu) Saksonii od minimum 12-stu miesięcy. 

Rodzic, który otrzyma świadczenie może pracować, lecz nie więcej niż 30 godzin tygodniowo. Jest też limit dochodu, który nie może zostać przekroczony przez gospodarstwo domowe. Limit ten wynosi:

 • 24.600 € dla małżeństw,
 • 21.600 € dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Wniosek mogą składać także rodzice dzieci adoptowanych, rodzice przybrani lub rodzice nie będący małżeństwem. W szczególnych przypadkach mogą to być również osoby, które nie mają praw opieki nad dzieckiem np. dziadkowie, ciocie, wujkowie lub starsze rodzeństwo.

Wysokość świadczenia Landeserziehungsgeld

Landeserziehungsgeld wypłacany na dwu- lub trzylatków. Wysokość świadczenia zależy od ilości posiadanych dzieci:

 • jeżeli jest to pierwsze dziecko – 150€ /mc
 • jeżeli jest to drugie dziecko – 200€ /mc
 • trzecie i kolejne dziecko – 300€ /mc

Czas przez który przysługuję dodatek zależy od ilości dzieci oraz od tego czy wniosek został złożony w 2 czy 3 roku życia dziecka:

 • wniosek złożony w 2 roku życia dziecka
  • pierwsze dziecko – 5mc
  • drugie dziecko – 6mc
  • trzecie dziecko – 7mc
 • wniosek złożony w 3 roku życia dziecka
  • pierwsze i drugie dziecko – 9mc
  • trzecie i kolejne dziecko – 12mc

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku

 • uzupełniony druk danych (formularz dostępny u nas w biurze),
 • kopię decyzji na Kindergeld oraz Elterngeld,
 • kopie decyzji odnośnie polskich świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego – potocznie zwany dodatkiem wychowawczym, świadczenie wychowawcze – zwany 500+)
 • zaświadczenie o dochodach obojga rodziców,
 • kopię książeczki zdrowia dziecka,
 • zaświadczenie zameldowania w Niemczech w Saksonii (Anmeldung),
 • zaświadczenie zameldowania rodziny w Polsce,
 • podpisany druk umowy zlecenia – dostępny u nas w biurze.
AS Bieniek

Jesteśmy tutaj po to, aby Ci pomagać