Shape
Shape
Nasze usługi

Zasiłek rodzinny

Wszyscy pracujący rodzice, którzy płacą podatki w Niemczech mają prawo do zasiłku wychowawczego przez cały okres edukacji swojego dziecka.

Kasa Świadczeń Rodzinnych - Familienkasse - przyznaje rodzicom wielkie wsparcie przez wiele długich lat. Musi zatem stawiać wiele warunków. Przeczytaj poniższe informacje i sprawdź, czy spełniasz kryteria, aby ubiegać się o Kindergeld.

Dla kogo Kindergeld?

Generalnie Kindergeld jest przyznawany na dzieci do 18-stego roku życia lub do 25-tego roku życia, jeżeli nadal kontynuują naukę..

Po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności zasiłek rodzinny przyznawany jest tylko i wyłącznie jeżeli:

 • dziecko kontynuuje naukę w szkole, studiuje lub kształci się zawodowo przez minimum 10 godzin tygodniowo oraz nie pracuje (do maksymalnie 20 godzin tygodniowo),
 • dziecko ukończyło jedną szkołę i rozpoczyna drugą (przerwa pomiędzy tymi dwoma może trwać nie dłużej niż 4 miesiące),
 • dziecko nie może rozpocząć lub kontynuować edukacji ze względu na brak miejsc w placówkach edukacyjnych,
 • dziecko jest zarejestrowane jako osoba bezrobotna, czynnie poszukująca pracy,
 • dziecko jest niepełnosprawne.

Wysokość świadczenia Kindergeld

Wysokość zasiłku Kindergeld od dnia 01.01.2023:

 • 250,00 € na pierwsze i drugie dziecko
 • 250,00 € na trzecie dziecko
 • 250,00 € na czwarte i każde kolejne dziecko

Kindergeld a 500+

Pamiętaj! Mając przyznane w Polsce 500+ – w Niemczech świadczenia Kindergeld zostaną odpowiednio pomniejszone. I tutaj uwaga! Jeżeli np. mama z dziećmi mieszkają w Polsce, a tata w Niemczech i myślą sobie: „lepiej wziąć tylko Kindergeld, oszczędzi nam to biurokracji” – robią błąd. Mimo, że intuicyjnie ma to sens, nie jest to zgodne z unijnymi wytycznymi!

Przykład 1. Jeden z rodziców mieszka z dziećmi w Polsce i pracuje, ojciec pracuje za granicą. W takim przypadku przypadku krajem pierwszym do wypłaty świadczenia jest Polska, w Niemczech możemy starać o dodatek referencyjny.

Przykład 2. Jeżeli jeden z rodziców mieszka z dziećmi na terenie Polski i nie pracuje, drugi zaś pracuje na terenie Niemiec, świadczenia będą wypłacać Niemcy.

W obydwu przypadkach zachodzi konieczność ustalenia czy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Zasada jest taka – najpierw otrzymujemy wsparcie z tego państwa, gdzie mieszkają dzieci. Urzędy będą dopytywać, a w przypadku niejasności – robić problemy (np. zmniejszać świadczenia).

BARDZO WAŻNE: Informuj o urzędników o wszelkich zmianach!

Bez zwłoki odpowiadaj na wszelkie pisma z urzędu, w tym coroczne ankiety sprawdzające Twoje prawo do Kindergeld. Także wszelkie zmiany w Twoje sytuacji rodzinnej czy zawodowej (przeprowadzka, zmiana pracy itp.) prezentuj urzędowi najpóźniej w ciągu miesiąca. Jest to Twój obowiązek oraz da Ci to pewność, że świadczenie nie zostanie odebrane z powodu zaniedbań.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku

 • aktualne (nie starsze niż 3 miesiące) akty międzynarodowe  urodzenia dzieci w oryginale (na druku unijnym) – wydawane w Urzędzie Cywilnych darmowo do świadczeń zagranicznych 
 • aktualny akt małżeństwa (nie starszy niż 3 miesiące, na druku unijnym) – wydawane w Urzędzie Cywilnych darmowo do świadczeń zagranicznych – w przypadku osób rozwiedzionych również wyrok sądu o rozwodzie wraz z tłumaczeniem przysięgłym,
 • Steuer ID Nummer – numer Podatkowy nadany przez Niemiecki Urząd Skarbowy, 
 • Kopia Karty Ubezpieczeniowej wydanej przez Niemieckie Ubezpieczenie, 
 • zaświadczenie o zameldowaniu w Niemczech (Anmeldung) – za cały okres, za który wnioskujemy o świadczenie,
 • kserokopię umowy najmu mieszkania,
 • dokumenty potwierdzające opłaty za mieszkanie w Niemczech,
 • zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu w Polsce,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu (Arbeitgeberbescheinigung) – obejmujące okres, za który świadczenie ma być wypłacone,
 • Umowa o pracę 
 • kserokopię „rocznej karty podatkowej” – Lohnsteuerbescheinigung – jeżeli jest już wydana, w innym wypadku miesięczne wyciągi z wynagrodzenia – Lohnabrechnung,
 • Kserokopie Dowodów Osobistych obojga rodziców, 
 • zaświadczenie o kontynuacji nauki (tylko w przypadku dzieci powyżej 18 lat) – za okres, za który wnioskujemy o świadczenie,
 • kserokopię decyzji o braku prawa lub pobieraniu zasiłku rodzinnego w Polsce oraz decyzji o zasiłku 500+,
 • kserokopię decyzji o rozliczeniu podatku w Niemczech (Steuerbescheid) – jeżeli jest,
 • dokumenty potwierdzające numery PESEL dzieci i wnioskodawców,
 • w przypadku osób delegowanych do Niemiec – dokument A1

Dodatkowo – uzupełnione druki, które można zamówić w naszym biurze:

 • uzupełniony druk danych (formularz dostępny u nas w biurze),
 • zaświadczenie o stanie rodziny – Familienstandsbescheinigung,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu (Arbeitgeberbescheinigung) – za okres, za który wnioskujemy o świadczenie,
 • oświadczenie wnioskodawcy, że jest podatnikiem o nieograniczonym obowiązku podatkowym,
 • zaświadczenie niemieckiego urzędu (Finanzamt), że wnioskodawca jest podatnikiem o nieograniczonym obowiązku podatkowym,
 • podpisany druk umowy zlecenia (dostępny u nas w biurze).
 •  

Do pół roku wstecz

Zasiłek rodzinny może zostać wypłacony wstecz, tzn. można dostać wyrównanie za maksymalnie sześć miesięcy. Jest to dobra wiadomość dla osób, które dopiero się zorientowały, że mają do niego prawo.

Uwaga na ograniczony obowiązek dochodowy

Kindergeld będzie przysługiwał tylko osobom, które posiadają nieograniczony obowiązek dochodowy czyli Unbeschränkte Steuerpflicht. Nowo przybyli do Niemiec muszą liczyć się z tym, że będą musieli się tu najpierw zakorzenić – a dokładnie spędzić tutaj pół roku (183 dni). Na wniosek możemy dostać Unbeschränkte Steuerpflicht wcześniej, w przypadku gdy co najmniej 90% naszych dochodów pochodzi z Niemiec.

AS Bieniek

Jesteśmy tutaj po to, aby Ci pomagać