Shape
Shape
Nasze usługi

Zmiana klasy podatkowej

Dobór klasy podatkowej wpływa na wysokość Twoich podatków

Klasa podatkowa odpowiada za wysokość podatków odprowadzanych za Ciebie przez pracodawcę. Jednak to w Twoim interesie leży, aby Twoja klasa podatkowa była dobrze dobrana. Jeżeli nie masz tej pewności - skonsultuj się z nami. Dzięki temu unikniesz jednej z dwóch groźnych sytuacji - przepłacania lub co gorsza - niedopłat w podatkach.

Sześć klas podatkowych w Niemczech

Klasa 1 tutaj zaliczają się osoby stanu cywilnego wolnego – panny, kawalerowie, osoby rozwiedzione i owdowiałe. Wyjątek stanowią Ci, którzy klasyfikują się do klasy II i III. 

Klasa 2 – osoby samotnie wychowujące dzieci. Ta klasa podatkowa przydzielana jest dla osób stanu cywilnego wolnego oraz dla osób rozwiedzionych i owdowiałych, przy których zameldowane jest co najmniej 1 małoletnie dziecko. Dotyczy to osób, które otrzymują zasiłek rodzinny, zasiłek opiekuńczy lub świadczenie rodzinne Kindergeld. Osoby owdowiałe mogą tu należeć tylko wtedy, gdy nie byli oni wcześniej w klasie III.

Klasa 3 – to osoby pozostające w związku małżeńskim, jeżeli partner jest bezrobotny lub nie należy do 5 klasy podatkowej, osoby pozostające w związku małżeńskim, jeśli współmałżonek przebywa w kraju Wspólnoty Europejskiej oraz osoby owdowiałe w danym roku kalendarzowym.

Klasa 4 – ta klasa podatkowa jest przydzielana dla  osób pozostających w związku małżeńskim i mieszkających razem, jeżeli jeden z małżonków przynależy do klasy IV.

Klasa 5 – na tej klasie podatkowej mogą być rozliczane osoby, których małżonek jest na klasie podatkowej 3. 

Klasa 6 – do tej grupy zaliczane są osoby, które w jednym czasie są zatrudnione u więcej niż jednego pracodawcy. Praca u dwóch pracodawców w jednym czasie kwalifikuje właśnie do tej klasy. Ta klasa podatkowa przyznawana jest również, w momencie wystąpienia niezgodności danych w urzędach oraz w momencie braku rejestracji w danym urzędzie. 

Sprawdź swoją klasę podatkową!

Jeżeli jesteś zatrudniony bardzo łatwo możesz sprawdzić swoją klasę podatkową. Wystarczy, że weźmiesz do ręki ostatni Lohnabrechnung, czyli miesięczny wyciąg z wynagrodzenia. Po zakończeniu każdego miesiąca powinieneś otrzymać go od swojego pracodawcy. Zwróć uwagę na pozycję Steuerklasse. Tak! To jest właśnie Twoja klasa podatkowa.

Klasa 6 zarabia netto najmniej

Największa zaliczka na podatek dochodowy pobierana jest w przypadku osób, którym została przydzielona 6-ta klasa podatkowa, co wiąże się z najniższym wynagrodzeniem netto.

Wystarczy, że jesteś zatrudniony/a u dwóch pracodawców w tym samym czasie, aby zakwalifikować Cię właśnie do tej klasy. Możesz jednak zadbać o zmianę swojej klasy podatkowej, zwłaszcza jeżeli posiadasz w Niemczech meldunek i przyznany jest Ci niemiecki numer identyfikacji podatkowej (Identifikationsnummer).

Dokumenty potrzebne do zmiany klasy podatkowej

  • Uzupełniony formularz (dostępny u nas w biurze),
  • Zaświadczenie o dochodach w Polsce (druk UE/EOG),
  • Ostatni Lohnabrechnung (zaświadczenie o wynagrodzeniu od pracodawcy),
  • Zaświadczenie o zameldowaniu w Niemczech (Anmeldebescheinigung),
  • Kopia nadania niemieckiego numeru podatkowego – Identifikationsnummer,
  • Akt małżeństwa, 
  • Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu pod jednym adresem,
  • Podpisana umowa zlecenie (dostępna u nas w biurze). 

Gruntowny ogląd sytuacji

W przypadku klas 3 i 5 lub 4 i 4 – weźmiemy pod uwagę również dochody Twojej żony/męża. Sprawdzimy dochody zeszłoroczne oraz przewidywane w przyszłości.

Dochody spoza Niemiec

Na dobór Twojej klasy podatkowej mają wpływ nie tylko dochody z Niemiec. Analizując Twoją sytuację będziemy musieli wykazać również dochody z innych krajów.

Sprawdzaj co roku!

Pamiętaj, że przynależność do danej klasy podatkowej może obowiązywać w danym roku kalendarzowym – także w roku następnym należy ponowić procedurę zmiany klasy podatkowej.

Zmiana sytuacji życiowej

Nagły wzrost dochodów jednego z małżonków lub sytuacja skrajnie przeciwna – rozpad małżeństwa, mogą sprawić, że zmieni się Twoja klasa podatkowa. Aby uniknąć późniejszego dopłacania przy rozliczeniu rocznym – pamiętaj, by sprawdzić swoją klasę podatkową, gdy życie przynosi gruntowne zmiany.

Infografika pochodzi ze strony Mondi
AS Bieniek

Jesteśmy tutaj po to, aby Ci pomagać